IMPREZY

Olimpiady Sportowe

Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych

www.utwlazy.pl/kategorie/2019_olimpiada

Zimowa Senioriada na Podhalu

www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2020.html

POZOSTAŁE